Noves dinàmiques mundials en l’era post-Covid: desafiaments per a l’economia pública, social i cooperativa

Comunicacions

Els organitzadors conviden als investigadors universitaris i de centres d’investigació especialitzats a participar en el congrés presentant propostes de resums emmarcades en el tema general i camps temàtics de l’esdeveniment:

 1. Noves dinàmiques mundials de l’economia pública i l’economia social en l’era post-Covid
 2. Apuntalar l’estat de benestar: serveis socials i de salut, ocupació i pensions.
 3. El nou estat emprenedor i els nous models de governança
 4. Co-construcció del desenvolupament local i territorial: desenvolupament urbà, despoblació, habitatge i mobilitat sostenible
 5. Transició ecològica justa i economia circular
 6. Nous partenariats entre l’economia pública i l’economia social i noves polítiques públiques
 7. L’economia social i l’economia pública davant el creixement de les desigualtats
 8. Serveis públics essencials: energia, transport i aigua
 9. Innovacions i sistemes d’innovació de l’economia pública, social i cooperativa
 10. Canvis organitzatius i d’actuació de l’economia social i l’economia pública en l’era de la transició digital

Resums

El termini per a la remissió de resums va finalitzar el 14 de febrer de 2022

Comunicacions acceptades

Des del Secretariat del Congrés, després de la seua avaluació, s’han remés cartes d’acceptació provisional així com cartes de no acceptació a totes les propostes de comunicació que ens han sigut remeses per a aquest 33 Congrés. L’acceptació definitiva està condicionada a l’efectiva inscripció en el Congrés d’almenys un dels autors. Es recorda que els autors que signen una comunicació acceptada i no assistisquen al Congrés han d’abonar una quota cadascun de 100 euros. Més informació sobre les propostes de comunicació acceptades

Remissió dels textos complets 

La data per a la remissió dels textos complets de les comunicacions per a la seua publicació és el 20 abril 2022. No està garantida la publicació de les comunicacions rebudes amb posterioritat a aqueixa data. No s’acceptaran comunicacions d’investigadors que no es troben degudament inscrits.

Inscripcions

Tots els congressistes han d’inscriure’s al congrés. La inscripció ha de tramitar-se a través de la pàgina web del Congrés.

Idiomes oficials del Congrés

Els idiomes oficials del Congrés són l’Anglés , Francés, Alemany i Español.

Dates importants per a la presentació de comunicacions

 • 14/02/22 Data límit per a la presentació de propostes de resums
 • 01/03/22 Notificació d’acceptació de propostes de resums
 • 20/04/22 Data límit per a la remissió dels textos complets per a la seua publicació
 • 30/04/22 Data límit per a inscriure’s amb descompte
 • 13/06/22 Inici del Congrés

Més informació

Per a informació addicional relativa a inscripció, viatge, activitats socials, etc. dirigir-se a:

BCD Meetings and Events
Att/ Ana García Ramos
Tlf: +34 963955506
E-mail:

Per a informació addicional sobre el congrés dirigir-se a:

Ana Ramón Sierra, Coordinadora del Congrés
CIRIEC-España – Secretaria del Congrés
Facultat d’Economia
Avda. Els Tarongers, s/n – Despatx 2P21
46022 València
Telf: +34 96 382 84 89
Fax: +34 96 382 84 92
E-mail: