Noves dinàmiques mundials en l’era post-Covid: desafiaments per a l’economia pública, social i cooperativa

Contacte

  Secretaria del Congrés

  CIRIEC-Espanya
  Universitat de València
  Facultat d’Economia
  Despacho 2P21
  Avda. dels Tarongers S/N
  46022 València
  Tel.: +34 96 382 84 89 / 91