Noves dinàmiques mundials en l’era post-Covid: desafiaments per a l’economia pública, social i cooperativa

Sobre el Congrés

Des de fa dos anys, el món s’enfronta a una profunda crisi lligada a la pandèmia del Covid i a l’acceleració de dinàmiques tecno econòmiques, socials i mediambientals que comptaven ja amb recorregut. Tots dos fenòmens, pandèmia i grans dinàmiques, estan alterant de manera irreversible el món tal com el coneixíem fa poc, generant uns impactes de dimensions inèdites fins hui. Les empreses públiques, socials i cooperatives, amb els seus propis valors i missions, estan donant respostes, amb una gran càrrega innovadora, a aquestes noves problemàtiques i desafiaments.

Els treballs d’aquest 33 Congrés del CIRIEC tenen un triple objectiu: en primer lloc, analitzar aquestes noves dinàmiques tecno econòmiques, socials i mediambientals des de la perspectiva de les oportunitats que confereix tant a l’economia pública com a l’economia social. En segon lloc, pretén analitzar l’impacte de la crisi de la Covid així com d’aquestes dinàmiques sobre l’economia social i sobre el sector públic en general. El tercer objectiu del Congrés és analitzar les respostes concretes de les empreses públiques, socials i cooperatives a la crisi soci sanitària i a aquestes grans dinàmiques, amb especial referència al nou impuls al paper de l’estat, tant de benestar com emprenedor, en aquesta nova era-Covid. Àmbits com els serveis socials i de salut, l’ocupació, les pensions, el desenvolupament urbà, l’habitatge, la mobilitat sostenible, la despoblació, la transició ecològica, els serveis essencials d’aigua, energia i transport, així com la transició digital, seran abordats amb diferents ponències i comunicacions en les diferents sessions del congrés. Els nous models de governança, especialment els nous partenariats entre l’economia pública i l’economia social, constituiran també àmbits centrals d’atenció.

Temes del Congrés

 1. Noves dinàmiques mundials de l’economia pública i l’economia social en l’era post-Covid
 2. Apuntalar l’estat de benestar: serveis socials i de salut, ocupació i pensions.
 3. El nou estat emprenedor i els nous models de governança
 4. Co-construcció del desenvolupament local i territorial: desenvolupament urbà, despoblació, habitatge i mobilitat sostenible
 5. Transició ecològica justa i economia circular
 6. Nous partenariats entre l’economia pública i l’economia social i noves polítiques públiques
 7. L’economia social i l’economia pública davant el creixement de les desigualtats
 8. Serveis públics essencials: energia, transport i aigua
 9. Innovacions i sistemes d’innovació de l’economia pública, social i cooperativa
 10. Canvis organitzatius i d’actuació de l’economia social i l’economia pública en l’era de la transició digital

Objectius del Congrés i invitació a participar

Els objectius del Congrés del CIRIEC són:

 1. Reunir investigadors, responsables dels governs i professionals de l’Economia Social i del Sector Públic de diferents parts del món en un gran fòrum d’intercanvi d’informació, de reflexió i de plantejament de propostes.
 2. Fomentar la investigació col·laborativa entre els investigadors, responsables de les administracions públiques i professionals de l’Economia Social i l’Economia Pública.

Investigadors, professionals del sector i representants governamentals estan convidats a participar en el congrés.