Noves dinàmiques mundials en l’era post-Covid: desafiaments per a l’economia pública, social i cooperativa

Organitzadors

Organitzacions promotores

CIRIEC Internacional (Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa) (www.ciriec.uliege.be) és una organització científica internacional no governamental fundada en 1947. Els seus objectius són assegurar i promoure la recopilació d’informació, la investigació científica i la publicació d’obres relatives als sectors i activitats econòmiques orientades al servei de l’interés general i col·lectiu. La seua seu es troba a Lieja (Bèlgica) des de 1957.

Hui dia, el CIRIEC compta amb una àmplia xarxa de seccions nacionals i membres institucionals col·lectius en 23 països: Alemanya, Argentina, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xile, Xipre, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Corea del Sud, Espanya, França, Grècia, Irlanda, el Japó, Mèxic, Portugal, Romania, Suècia, Tunísia i Turquia.

El treball científic es duu a terme en comissions científiques i grups de treball amb la participació de la xarxa científica del CIRIEC (https://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/become-a-member/).

CIRIEC publica la revista científica Annals of Public and Cooperative Economics (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678292) publicada per Wiley. El CIRIEC també publica llibres i treballs de recerca, que estan indexats en la REPEC, disponible en el web del CIRIEC: https://www.ciriec.uliege.be/en/publications/wp/

CIRIEC-España és la secció espanyola del CIRIEC (www.ciriec.es/). Es va constituir com a associació en 1986. La seua seu es troba en la Facultat d’Economia de la Universitat de València. Formen part del seu Consell de Direcció destacats acadèmics especialitzats en temes d’Economia Social, així com personalitats representatives d’associacions, federacions i confederacions empresarials de l’Economia Social a Espanya. Entre les seues publicacions es troba la revista científica de referència en economia social a Espanya i Iberoamèrica, CIRIEC-España, revista d’economia pública, social i cooperativa http://www.ciriec-revistaeconomia.es, i en matèria legislativa CIRIEC-España, revista jurídica d’economia social i cooperativa http://ciriec-revistajuridica.es. 

Disposa d’un centre d’informació i documentació europea especialitzat en economia social i en economia pública: el CIDEC (www.uv.es/cidec), la principal missió del qual és oferir suport a la investigació i la formació en matèria d’economia social i cooperativisme, amb informació especialitzada i assessorament a investigadors, professors, professionals del sector, estudiants i altres persones interessades en temes d’economia social. En aquests moments és un dels més importants en l’àmbit de l’economia social i el cooperativisme a Europa.