Noves dinàmiques mundials en l’era post-Covid: desafiaments per a l’economia pública, social i cooperativa

Inscripció

Tots els congressistes han d’inscriure’s al congrés. La inscripció ha de tramitar-se a través d’aquesta mateixa pàgina web. Les modalitats i tarifes d’inscripció són:

Membres de CIRIEC

 • Tarifa: 850 €

No-membres de CIRIEC

 • Tarifa: 1.000 €

Congressistes amb comunicació acceptada*

 • Tarifa: —*

Acadèmics membres de CIRIEC-Internacional (Exclòs Espanya)

 • Tarifa: 500 €

Acompanyants

 • Tarifa: 400 €

Estudiants i menors de 30 anys***

 • Tarifa: 100 €

(*) És necessària la confirmació d’acceptació expressa del Comité Científic. Els autors amb comunicació acceptada que no assistisquen al Congrés han d’abonar una quota cadascun de 100 euros.
(**) A partir del 01/05/22 els congressistes amb comunicació acceptada s’acullen a les quotes genèriques de membres o no membres de CIRIEC.
(***) Aquesta quota només permet l’accés a les sessions científiques i a les pauses/café. S’ha d’acreditar la condició d’estudiant i/o la de menor de 30 anys amb l’oportuna aportació de documentació.

La quota d’inscripció inclou:

 • Assistència a totes les sessions del Congrés
 • Cartera amb documentació
 • Certificat acreditatiu de la participació i/o de presentació de comunicació
 • Còctel de benvinguda
 • 4 Pauses café
 • 2 esmorzars de treball
 • Sopar oficial
 • Còctel de clausura

La quota d’inscripció per a acompanyants inclou:

 • Assistència a les sessions d’inauguració i clausura del Congrés
 • Excursió a l’Albufera (inclou esmorzar)
 • Visita panoràmica per València (inclou esmorzar)
 • Còctel de benvinguda
 • Sopar oficial
 • Còctel de clausura

Programa acompanyants

Per a informació addicional relativa a inscripció, viatge, activitats socials, etc. dirigir-se a:

BCD Meetings and Events
Att/ Ana García Ramos
Tel.: +34 963955506
E-mail:
Inscripció: Faça clic ací per a inscriure’s

Per a informació addicional sobre el congrés dirigir-se a:

Ana Ramón Sierra, Coordinadora del Congrés
CIRIEC-España – Secretaria del Congrés
Facultat d’Economia
Avda. Els Tarongers, s/n – Despatx 2P21
46022 València
Tel.: +34 96 382 84 89
Fax: +34 96 382 84 92
E-mail: